Media 2007 – Gyártás-előkészítés, forgalmazás, promóció és képzés

1. A támogatás céljai és leírása
Ezen ajánlattételi felhívás az Európai Parlament és a Tanács 2006. november 15-i, az európai audiovizuális ágazatot támogató program végrehajtásáról (MEDIA 2007) szóló 1718/2006/EK határozatán alapul.
A program célja többek között, hogy előmozdítsa a független produkciós cégek európai audiovizuális munkáinak országhatárokon átívelő sugárzását úgy, hogy elősegíti egyfelől a műsorszórók, másfelől a független producerek és forgalmazók közötti együttműködést.
2. Pályázásra jogosultak
A felhívás címzettjei azok az európai cégek, melyek tevékenységükkel hozzájárulnak a fenti célok eléréséhez, illetve különösen a független televíziós gyártó cégek.
A jelentkezőknek a következő országok egyikében bejegyzett cégnek kell lenniük:
– az Európai Unió 27 tagállama,
– az EGT országok, Svájc és Horvátország.
3. Támogatható tevékenységek
A javasolt audiovizuális munkának független európai televíziós produkciónak (fikciónak, animációnak vagy kreatív dokumentumfilmnek) kell lennie, melynek készítésében legalább három, az Európai Unió tagállamaiból vagy a MEDIA 2007 programban részt vevő országokból származó műsorszóró cég működik közre.
A jelentkezést legkorábban 6 hónappal az elsődleges forgatás kezdőnapja előtt lehet, legkésőbb pedig az elsődleges forgatás kezdőnapján kell benyújtani.
A projektek maximális időtartama 30 vagy – sorozatok és animációs projektek esetében – 42 hónap.
A rendelkezésre álló teljes költségvetés 10,4 millió euró.
Az odaítélt pénzügyi hozzájárulás támogatásnak minősül. Az odaítélhető pénzügyi hozzájárulás fikciók és animációk esetében művenként 500 000 euró, dokumentumfilmeknél pedig művenként 300 000 euró. Az odaítélt pénzügyi hozzájárulás semmilyen esetben nem haladja meg a fikciók vagy animációs filmek gyártója által megadott, részvétel szempontjából megfelelő költségek 12,5%-át, illetve a dokumentumfilmek esetében megadott, részvétel szempontjából megfelelő költségek 20%-át.
6. A pályázatok benyújtásának határideje
A pályázatokat legkésőbb 2010. november 15-ig, 2011. február 28-ig, illetve 2011. június 20-ig kell benyújtani az Ügynökséghez (EACEA) az alábbi címre:
Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) – MEDIA
Constantin Daskalakis
BOUR 3/30
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Az útmutatók teljes szövege a jelentkezési lapokkal együtt a következő internetes címen található:
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/producer/tv/detail/index_en.htm
A pályázatokat az útmutatóban szereplő elvárásoknak megfelelően, a vonatkozó jelentkezési lapon kell benyújtani.

 

Share and Enjoy:
  • Print
  • Digg
  • StumbleUpon
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Yahoo! Buzz
  • Twitter
  • Google Bookmarks