Filmes pályázatok – filmkészítés és forgatókönyvírás

1.

Az EURODOC egy képzési program kreatív dokumentumfilmek nemzetközi kooprodukcióban történő megvalósításához, mely a műfajhoz kapcsolódó több féle narratív stílust és gyártási módot is magába foglal. Mivel a dokumentumfilmek gyártásához egyre több támogatás szükséges, melyet nehéz hazai szinten előteremteni, az állandó képzés ezért elengedhetetlen. A nem Európai résztvevőkkel kibővült program új produceri és műsorszerkesztői generációval szeretné bővíteni a szakmát.

Jelentkezési határidő: 2011. október 10.

Kurzus leírása: 3 egyhetes foglalkozás tapasztalt csoportvezetőkkel és szakértőkkel; kétszemélyes találkozók; projektelemzés; a koprodukció gyakorlati és üzleti aspektusai; projektbemutatás műsorszerkesztők előtt

2012-es kurzusok:

SESSION 1 – Development / 2012. március

SESSION 2 – Budgeting, Financing, & Packaging / 2012. június

SESSION 3 – Meeting the Commissioning Editors / 2012. szeptember

Jelentkezési határidő: 2011. október 10.

On-line regisztráció: www.eurodoc-net.com/en/prg/inscriptions.php

További információ: www.eurodoc-net.com

Elérhetőség: Marie-Sophie Decout // Tel. :+33 4 67 60 23 30 // eurodoc@wanadoo.fr

2.

Media Desk – Gyártás-előkészítés, egyedi projektek

Kik pályázhatnak?

Független gyártó vállalatok, melyek estében a cégbejegyzés legalább 12 hónapja történt. Nincsenek követelmények a vállalat forgalmára, vagy nyereségére vonatkozóan, ám a vállalatnak igazolnia kell pénzügyi képességeit.

Támogatás az alábbi kategóriákra kérhető:

-Játékfilm (önálló filmek, vagy sorozatok) (minimum 50 perc)

-Kreatív dokumentumfilm (önálló filmek, vagy sorozatok) (minimum 25 perc)

-Animáció (önálló filmek, vagy sorozatok) (minimum 24 perc)

Támogatás összege:

A támogatás mértéke az elszámolható költségek legfeljebb 50%-a, illetve kivételes esetekben legfeljebb 60%-a lehet. A támogatás minimális összege 10 000 euró, maximális összege pedig 60 000 euró lehet. Mozibemutatásra szánt egészestés animáció esetében a támogatás 80 000 euró lehet.

A részletes útmutató (guidelines) a pályázatok kitöltéséhez, valamint a jelentkezési lapok (application forms) és egyéb mellékletek letölthetők itt az oldalon:

Új pályázat: 21/2011 Gyártás-előkészítés, Egyedi projektek

A pályázatok beadási határideje:

1. határidő: 2011. november 25.

2. határidő: 2012. április 13.

Figyelem! Az online pályázati rendszer és az online jelentkezési lapok (E-form) kitöltése mostantól kötelező. Papír alapú jelentkezési dossziét is be kell benyújtani egy példányban. Az online és offline pályázat beküldési határideje megegyezik, de az E-formokat az adott határidő napján legkésőbb déli 12.00 óráig lehet beküldeni.

http://www.mediadeskhungary.eu/gyartas-elokeszites-egyedi-projektek.html

3.

Filmtámogatási pályázat a filmtörvény alapján

A Magyar Telekom fontosnak tartja a mozgóképes világ értékeinek megőrzését, fejlesztését, új értékes magyar filmes alkotások létrejöttét. Ezért támogatóként részt kíván venni a magyar filmkultúra életében.

A Telekom a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (Filmtörvény) által biztosított lehetőség alapján ez év májusában pályázatot írt ki magyar filmalkotások elkészítésének támogatására. A június végéig tartó pályázat során a hazai filmkészítők 60 új magyar produkciót neveztek. A beérkezett nagy számú játék-, dokumentum-, ismeretterjesztő és természetfilm nevezésből a szakmai grémium – a Filmtörvényben előírt feltételeknek és a vállalat által kialakított szempontoknak megfelelő – 20 támogatandó filmet választott ki, amely alkotások között összesen 150 millió forint kerül kiosztásra.

Általános pályázati feltételek

A támogatás összege a film elszámolható költségvetésének legfeljebb 20 százaléka lehet.

Az elnyert támogatás a Magyar Telekom Nyrt-vel kötött szerződés alapján valósul meg. A szerződés kötelező melléklete a támogatandó filmnek a Filmiroda által történt nyilvántartásba vételét igazoló nyilatkozat.

A támogatásra pályázhatnak azok a filmelőállítók, és filmgyártó vállalkozások, amelyek megfelelnek a Filmtörvényben előírt feltételeknek, és a Magyar Telekom marketingkommunikációs és márkastratégiai szempontjainak, és 2011. december 17-ig be tudják nyújtani a támogatás kifizetéséhez szükséges Filmiroda igazolást.

A pályázatok értékelésekor a Magyar Telekom az alábbi szempontok alapján hoz döntést

– magyar alkotók, vagy magyar produceri irodák által, vagy magyar-külföldi koprodukcióban készülő új játék-, dokumentum-, vagy animációs filmek.

– magyar irodalmi művek filmes, vagy televíziós adaptációjaként készülő filmek

– fiatal alkotók, aktuális társadalmi problémákat magas színvonalon feldolgozó játék- vagy dokumentumfilmje

– nagy közönség érdeklődésre számot tartó, nagy költségvetésű, történelmi témájú magyar játékfilmek

– az előző tárgyévben magyar és külföldi filmszakmai díjakat elnyert alkotók filmje

– ifjúsági, és családi tévé- valamint mozifilmek

– ismeretterjesztő és népszerű tudományos tévé filmek

Támogatásban nem részesíthetők az alábbi szempontoknak megfelelő filmes projektek

– külföldi produkcióban készülő filmek

– aktuálpolitikai témájú filmek

– vallási témájú filmek

– nem művészi igénnyel készült szórakoztató filmek

– az erőszakos és /vagy pornográf tartalmakat előtérbe helyező filmek

A támogatás odaítéléséről kizárólag a Magyar Telekom dönt, döntését nem köteles indokolni.

Pályázatok beadása

A pályázatnak tartalmaznia kell a film szinopszisát, az alkotókat, a gyártó cég cégadatait, és a Filmiroda által várhatóan igazolásra kerülő közvetlen filmgyártási költséget, valamint a Magyar Telekomtól kért támogatási összeg megjelölését, amelyről 2011. december 17-ig be tudja nyújtani a pályázó a Filmiroda igazolását.

A pályázatokat a Magyar Telekom Marketingkommunikációs ágazata fogadja.

Beküldési cím: Magyar Telekom Nyrt. Marketingkommunikációs ágazat, 1117 Budapest, Kaposvár u. 5-7.

A beérkező pályázatokat egy grémium bírálja el, amelynek tagjai a Magyar Telekom Marketing vezérigazgató-helyettes irányítási terület, az Adóstratégiai és szabályozási osztály és a Csoport megfelelőségi igazgatóság képviselői.

A pályázatok beadási határideje 2011-ben 2011. október 14. – bírálat: október 20-ig

A Magyar Telekom pályázati feltételek megváltoztatásának, illetőleg a pályázat megszüntetésének jogát fenntartja.

A következő évek pályázatainak beadási határidejét, az esetleg megváltoztatott feltételeket, illetőleg a pályázat visszavonását a Magyar Telekom ugyanezen a felületen teszi közzé.

www.telekom.hu

4.
Pályázat forgatókönyvírásra és filmelőkészítésre

 

A Filmjus Alapítvány 2011. évi pályázat forgatókönyvírásra és/vagy filmelőkészítésre. A FILMJUS Alapítvány pályázatot hirdet műfaji megkötöttség nélkül forgatókönyvírásra vagy fejlesztésre, filmelőkészítésre.

A pályázatra fordítható összeg: 10.000.000,-Ft

A pályázat célja, hogy eredeti, magyar művek szülessenek. Alapítványi támogatást nyújtunk műfaji megkötöttség nélkül a pályázaton nyertes alkotóknak, az alkotói munka feltételeinek javításához, forgatókönyvük megírásához, vagy annak előkészítéséhez, (terepszemle, stb.)

A pályázat formája egyszeri vissza nem térítendő támogatás.

Egy pályázó csak egy művel vehet részt a pályázaton.

A nyertes pályázókkal támogatási szerződést kötünk. A pályadíj csak a szerződés megkötése után fizethető ki.

A pályázaton való részvétel feltételei:

A pályázaton csak természetes személyek indulhatnak. (Természetes személy = magánszemély)

A pályázati dokumentáció kötelező elemei:

1. Kitöltött adatlap4 példányban

2. Játékfilm esetében szinopszis, (4 példányban) treatment, min. 10 oldal terjedelemben,(4 példányban) és ha már van forgatókönyv 4 példányban

3. TV film, kisjátékfilm, kísérleti film estében, ha készült forgatókönyv, akkor a forgatókönyv, ha nem készült forgatókönyv, akkor treatment min. 5 oldalban, animáció esetén szinopszis, grafikai terv, és/vagy elkészült story board 4 példányban

4. Dokumentumfilm és népszerű tudományos mű esetében részletes szinopszis (min. 3 oldal) 4 példányban

5. Szerzői koncepció (A pályázaton való részvétel külön indoklásával, ha a forgatókönyvíró nem azonos a rendezővel, akkor a forgatókönyvíró koncepciója) 4 példányban

6. szakmai életrajz 4 példányban

7. Jogtisztaságot igazoló okiratok, illetve az alkotók erre vonatkozó nyilatkozata (mely szerint a szerző rendelkezik a felhasználás jogával) 4 példányban

8. A pályázati díj 10.000,-Ft, melyet a 10201006-50153268-00000000 (Kereskedelmi és Hitelbank számlaszámra kell befizetni.

9. A 10.000,-Ft-os pályázati díj befizetésének igazolása, banki átutalás fénymásolatának csatolása 1 példányban (a pályázati díjat csak magánszemély (természetes személy) pályázó fizetheti be! (Csak banki átutalást fogadunk el!)

A pályázat beadási határideje: 2011. október 17.

A pályázatokat postán a FILMJUS ALAPÍTVÁNY (Filmes Ház, 1092. Budapest, Ráday u. 31/K.) címére kérjük küldeni, vagy ugyanott személyesen lehet leadni minden munkanapon 10-16 óráig, pénteken 13 óráig a FILMJUS Alapítvány irodájában. (Panyi Zsuzsa tel: 0630/380-43-36)

A pályázat érvénytelen, ha a postai bélyegző 2011. október 17-e utáni, vagy a személyes beadás nem történik meg a jelzett időpontig. A pályázat akkor is érvénytelen, ha nem felel meg a fenti követelmények egyikének, illetve ha az előző években nyertes pályázó új pályaművének benyújtása előtt pályázati beszámolási kötelezettségének nem tett eleget. Az Alapítvány a pályázat hiányos beküldése esetén hiánypótlást kérhet 1 hét határidővel.

A pályázatokat a FILMJUS ALAPÍTVÁNY kuratóriuma által felkért eseti bírálóbizottság előterjesztése alapján a Kuratórium bírálja el: 2011. december 5-ig.

 

 

Share and Enjoy:
  • Print
  • Digg
  • StumbleUpon
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Yahoo! Buzz
  • Twitter
  • Google Bookmarks