Az NKA Képzőművészeti Szakmai Kollégiumának pályázata

A támogatásforrása a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. A kollégium nem ír elő kötelező saját forrást, sem nevezési díjat. A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás. A Képzőművészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet az alábbi témakörökben:
I. Alkotói támogatásra
I./a) Professzionális képzőművészek részére vissza nem térítendő, alkotói támogatást biztosít, kizárólag új alkotások létrehozására
A feladat megvalósítási határideje 2012. január 1.-2012. december 31.
A kiosztható keret összege: 45 millió Ft
Tájékoztatás:
2012-ben a pályázó nem részesülhet egyidejűleg Derkovits Gyula-, illetve Pécsi József-ösztöndíjban, és NKA alkotói támogatásában.
Pályázni lehet:
a) maximum 600 000 forintra/év (egy összegben folyósítva)
b) kiemelt támogatás havi 200 000 forintra (2 400 000 Ft/év)
Az utóbbi támogatást (“b” pont) maximum 5 fő nyerheti el.
Egy pályázótól mindkét pontra elfogadunk pályázatot, de ebben az esetben 2 külön pályázatot kell beadni.
I./b) Művészettörténészek, szakírók részére vissza nem térítendő, alkotói támogatást biztosít a kortárs képzőművészetet feldolgozó új művek létrehozására
A kiosztható keret összege: 8 millió Ft
Az I./b) pontra nem lehet pályázni:
– PhD és DLA témával,
Pályázni lehet:
a) maximum 600 000 Ft-ra/év (egy összegben folyósítva)
b) kiemelt támogatás havi 200 000 Ft-ra (2 400 000 Ft/év)
Az utóbbi támogatást (b pont) maximum 2 fő nyerheti el.
Egy pályázótól mindkét pontra elfogadunk pályázatot, de ebben az esetben 2 külön pályázatot kell beadni.
II. Magyar kortárs képzőművészeti alkotások megvásárlására közgyűjtemények számára
A feladat megvalósítási határideje 2012. január 1.-2012. december 31.
A kiosztható keret összege: 18 millió Ft
Altéma kódszáma: 1609
A pályázaton hazai, kortárs, országos gyűjtőkörű képzőművészeti közgyűjteménnyel rendelkező költségvetési szervek, múzeumok és közalapítványok vehetnek részt.

III. Kortárs képzőművészeti egyedi – első kiadású – könyv, monográfia (tehát nem katalógus) nyomdai vagy interneten történő megjelentetésére (minimum 500 példány, illetve egyéves hozzáférés)
A feladat megvalósítási határideje 2012. január 1.-2012. december 31.
A kiosztható keret összege: 18 millió Ft
Altéma kódszáma: 1612
Pályázatot kiadó vagy a szerző nyújthat be vissza nem térítendő támogatásra.

A tájékoztató közleményeket az Igazgatóság a Népszabadság című országos napilapban tesz közzé. Emellett közleményeink, felhívásaink megtalálhatók a Hivatalos Értesítő című hetente megjelenő kiadványban és a http://www.kultura.hu honlapon is.
Pályázat benyújtása
Pályázni az NKA Igazgatóságának tárgyévre kiadott pályázati adatlapján lehet. Az adatlap az NKA portálján kitölthető formátumban érhető el (http://www.nka.hu).
Amennyiben a felhívás on-line benyújtást ír elő, úgy az adatlap a portál “aktuális pályázatok” pontján érhető el.
Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Egy “Portál adatlap azonosítót” csak egy pályázathoz lehet felhasználni! Az adatlapokat csak az NKA portálján lehet kitölteni. Az Igazgatóság csak az így készült adatlapokat fogadja el, az előírt mellékletekkel együtt.
Szerződést az NKA Igazgatósága csak a tartalmi és formai szempontból egyaránt helyes és támogatott pályázatot benyújtó pályázóval köt. Ennek érdekében az adatlap kitöltése során használja a kitöltési útmutatót!
A pályázatot egy példányban kell benyújtani, kivéve amennyiben a felhívás másként nem rendelkezik.
A pályázati adatlap kitöltése során nagyon fontos a kollégium és a pályázati cél pontos megjelölése.
A szakmai kollégiumok által kiírt pályázati lehetőségekre a pályázatokat a felhívásban MEGJELÖLT IDŐPONTIG kell beküldeni. (Tehát nem addig feladni.)
Pályázatokat az alábbi postacímre kell küldeni: H – 1388 Budapest, Pf. 82

A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, CD, DVD stb.) nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. Azok az NKA Igazgatóságán átvehetők a döntésről szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidő eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük.
Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhető
(327- 4444, 327- 4445 telefonszámokon)
Ügyfélfogadási idő: hétfőtől csütörtökig 8.30-16 óráig; pénteken 8.30-13 óráig.

Share and Enjoy:
  • Print
  • Digg
  • StumbleUpon
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Yahoo! Buzz
  • Twitter
  • Google Bookmarks